πŸ“° Event News! Emoji Ask Me Anything πŸŽ·πŸ›

Why so many clock emoji πŸ•›πŸ•§πŸ•πŸ•‘πŸ•πŸ•’πŸ•žπŸ•“πŸ•ŸπŸ•”πŸ• πŸ••πŸ•‘πŸ•–πŸ•’πŸ•—πŸ•£πŸ•˜πŸ•€πŸ•™πŸ•₯πŸ•šπŸ•¦? How much does design really matter ✍️? Can we get an emoji of my favorite animal πŸ›? What even is unicode πŸ”‘?

Read β†’